Gzip Sıkıştırmasını Etkinleştirme

Gzip sıkıştırması yaparak sitenizin performansını artırabilirsiniz. Sayfaların yükleme süresini azaltır böylece bouncing denilen sayfaya giriş çıkış miktarını azaltmış olursunuz.

Aşağıda yer alan kodu .htaccess dosyanıza ekleyerek Gzip sıkıştırmasını etkin hale getirebilirsiniz.

 

 

				
					<IfModule mod_gzip.c>
mod_gzip_on Yes
mod_gzip_dechunk Yes
mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
mod_gzip_item_include mime ^text/.*
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
</IfModule>