Tarayıcı Önbellek Kontrolü

Aşağıda yer alan kod satırları sayesinde tarayıcıların önbelleğini kontrol etmenizi sağlar.

 

				
					
<IfModule mod_headers.c>
<filesmatch "\.(ico|flv|jpg|jpeg|png|gif|css|swf)$">
Header set Cache-Control "max-age=2678400, public"
</filesmatch>
<filesmatch "\.(html|htm)$">
Header set Cache-Control "max-age=7200, private, must-revalidate"
</filesmatch>
<filesmatch "\.(pdf)$">
Header set Cache-Control "max-age=86400, public"
</filesmatch>
<filesmatch "\.(js)$">
Header set Cache-Control "max-age=2678400, private"
</filesmatch>
</IfModule>
# END Cache-Control Headers