WordPress Arşiv Sayfalarında Sıralama Fonksiyonu

Aşağıdaki kod bloğu ile wordpress arşiv sayfalarınızda sıralama yapabilirsiniz

add_action( 'pre_get_posts', 'my_change_sort_order');
function my_change_sort_order($query){
if(is_archive()):
//If you wanted it for the archive of a custom post type use: is_post_type_archive( $post_type )
// Sıralama Türünü Belirleyin (Artan:ASC / Azalan:DESC) 
$query->set( 'order', 'ASC' );
//Neye Göre Sıralanacağını Belirleyin(title,date,category)
//https://developer.wordpress.org/reference/classes/wp_query/ adresinden daha farklı sıralamanızı yöntemlerini bulabilirsiniz..
$query->set( 'orderby', 'category' );
endif;
};